Ръководство

Ръководство

От 1974 г. до 1989г. директор на детската градина е Петранка Джевелекова.
От 1989 г. до 1998 г. директор на детската градина е Матинка Кирекчиева.
От 1999 г. директор на детската градина е Анета Найденчовска.портфолио