Проекти

Проект "Компостиране в детските градини"

Проект "Компостиране в детските градини"

Проекта е насочен към екологичното възпитание на децата и е с подкрепата на Община Пловдив, район Централен и фирма Biobag

Научи повече
Проект ,,Обичам моето училище"

Проект ,,Обичам моето училище"

През 2022г. успешно приключихме трансофрмирането на интериора по проекта "Обичам моето училище" на английската благотворителна организация ЛайтСорс в цялата детската градина. Децата ни се чувстват много по-щастливи и мотивирани да играят, израстват и постигат успехи в новата, уютна интериорна среда. Сърдечно благодарим на всички учители, доброволци и родители, които се включиха доброволно в проекта.

Научи повече
Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Научи повече
Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Научи повече
Проект "С Пловдив в сърцето"

Проект "С Пловдив в сърцето"

Проектът "С Пловдив в сърцето" е финансиран от ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019-ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА“ по направление „ЧИТАЛИЩА: ОБЩНОСТНО УЧАСТИЕ И ИНОВАЦИИ”

Научи повече