Проект "Компостиране в детските градини"

Проект "Компостиране в детските градини"

Проект "Компостиране в детските градини"

ДГ "Снежанка" се включва в проект „Компостиране в детските градини“ с подкрепата на Община Пловдив, район Централен и фирма Biobag.

Проектът е насочен към екологичното възпитание на децата - приоритет в работата на екипа на ДГ "Снежанка" .
Целта е още от ранна възраст малчуганите да се научат, в реална среда, как да използват повторно и рециклират голяма част от отпадъците. Какво е компостиране и как да използват зелената маса и отпадъците от биоразградимата храна за направата на тор - това са знания , безценен опит за децата и възпитаване на отговорно отношение към природата.
Начало на проекта дадоха представители на фирма Biobag, г-жа Радина Андреева - гл. експерт в Дирекция „Екология и управление на отпадъците" на Община Пловдив, г-жа Фиданка Кацарева-заместник кмет на район "Централен" "Финанси, образование, здравеопазване и култура”, г-жа Димитринка Илиева- гл.експерт "Образование, спорт и младежки дейности"-район Централен, ръководство и екип на ДГ "Снежанка".
Гостите бяха приветствани от децата от Вокалната група, които с песен напомниха колко важно е да пазим природата.