Меню

Меню

Седмично меню 

http://dz-priem.plovdiv.bg/school_details/17

Храната се осигурява от кухня-кетъринг при спазване на Наредба  № 6/10.08.2011г. на МЗ за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения и изискванията  на  Наредба  № 9/16.09.2011г. на МЗХ за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата и се приготвя по „Сборник Рецепти и Ръководство за здравословно хранене на децата от 3 до 7 годишна възраст“ за всички детски градини.