Бюджет на детската градина

Бюджет на детската градина

Изпълнение за ЧЕТВЪРТОТО тримесечие на Бюджета за 2022 г., към 31.12.2022 г. - Прочети

Изпълнение за ТРЕТОТО тримесечие на Бюджета за 2022 г., към 30.09.2022 г. - Прочети

Изпълнение за ВТОРОТО тримесечие на Бюджета за 2022 г., към 30.06.2022 г. - Прочети

Изпълнение за ПЪРВОТО тримесечие на Бюджета за 2022 г. към 31.03.2022 г. -  Прочети

Бюджет 2022 г.