Нашата материална база

През 2020 година ДГ „Снежанка“, град Пловдив отбеляза своя 50 годишен юбилей от откриването си на 16 март през 1970 година.

От 02 ноември 2020 година приказният дворец на Снежанка посреща своите малки възпитаници в изцяло реновирана и модернизирана сграда по Проект на Община Пловдив, финансиран от ОП „Региони в растеж 2014-2020“ „Образователна инфраструктура“–изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“.

Сградата, в която се помещава детската градина е специално построена, като е съобразена с всички съвременни санитарно-хигиенно изисквания.

     В детската градина са налице всички необходими условия за психологичния и физически комфорт на децата, обособени са

      Слънчевите и просторни помещения предлагат безопасност, комфорт и естетика. Те съчетават условия за грижа и провеждане на качествен и пълноценен възпитателно-образователен процес.

      Детската градина е с корпус на два етажа, кухненски блок, музикален салон, физкултурен салон и басейн.

      Интериорът и екстериорът на детската градина са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата, има достъпна архитектурна среда за лица в неравностойно положение.

      Всяка детска група е разположена в обособено помещение, състоящо се от просторна и слънчева занималня, приемна с индивидуални детски гардероби за вещи, помещение за разпределяне на храна, санитарно помещение и спално помещение.

      За обучението на децата помещенията са оборудвани със съвременни образователни материали, разнообразие от играчки и нагледни материали, подходящи за възрастта на децата.

      Помещенията на децата от подготвителните групи предоставят оптимални условия за учебна дейност.

       Коридорите са слънчеви, приветливи и аранжирани с много естествени цветя.

       Детската градина разполага с музикален кабинет, оборудван с аудио уредба, микрофони, мултимедия и детски музикални инструменти.

       Заниманията със спорт се осъществяват в просторен физкултурен салон с всичко необходимо за физическото развитие на децата – модулни фигури, батут, пътечки, топки, обръчи, съоръжения за баскетбол, футбол и други спортове.

       Децата имат библиотеки с приказки в групите.

      Детската градина разполага с костюми за празници и развлечения - народни носии, декори и аксесоари.

      Оборудван е кабинет с интерактивна дъска, мултимедия, с удобни, естетични и красиви мебели.

      В кабинета за приложни изкуства са създадени всички необходими условия децата да творят.

     Съвременно обзаведен е медицински кабинет, с всичко необходимо за първа помощ и грижа за здравето на децата.         

     Административните кабинети, обслужващите помещения, кухня и работилница съчетават удобство и комфорт за работа на персонала.

     Дворът на детската градина е с богата растителност и добре подържани тревни площи, много декоративни дървета, храсти и цветя. Заниманията по екологично възпитания се провеждат на открито.

      Обособени са площадки за всички шест групи, които са оборудвани със съоръжения за физическа активност и спорт на открито, където децата играят безопасно и с удоволствие. Има обособени площадки за безопасност на движението и детски градински кът, сцена за празници и изяви на открито.

       Комфортната среда в сградата се осигурява от система за климатизация и отопление.

       Детската градина е обезопасена с висока и здрава ограда. Има установен пропускателен режим, контрол на достъпа до двора и сградата, като за външни посетители е монтиран видеодомофон при оградата. 

       Кухненският блок предстои е оборудван с всичко необходимо за приготвяне на храната по изискванията за рационално хранене на децата от 3 до 7 годишна възраст.

 

       През 2022 година ДГ "Снежанка", град Пловдив преобрази интериора с безвъзмездното участие на екипа на Фондация LIGHTSOURCE по Проект „Обичам моето училище“

Той отразява цялата магия на нашата любима детска градина, която стана още по-красиво, вълшебно и прекрасно място за малките ни възпитаници. 

Разгледайте галерията :

https://photos.google.com/share/AF1QipOJ3iTOIlDc5KAUgKmj_mB6v1GH92smiIsV9ixV03ZpWPkFZ4IJEi90TZe3FdnDbw?key=TDJPZ0ZyaDV3SGFMNS1XOFRUZzE4VmdSUGpqbEJn

 

https://photos.app.goo.gl/SBt3vo48W24Gj2pn6