Екип

Директор Анета Найденчовска
Екипи на групите: 
Първа-а група "Мечо Пух" : 
Нина Димова - старши учител, Петя Арабаджиева - старши учител,
Соня Съкъджиян-Дикранян- помощник-възпитател
 
Първа-б група "Слънчице" : 
Севдалина Тодорова - учител, Теодора Узунова - старши учител,
Бояна Стайкова - помощник-възпитател
 
Втора група "Звездички" :
Ина Недялкова - учител, Таня Дечева - старши учител,
Катерина Танковска- помощник-възпитател
 
Трета-а група "Мики Маус" : 
Милена Коева - старши учител, Силвет Илиева - учител,
Катя Тенчева - помощник-възпитател
 
Трета-б група "Дъга" : 
Женя Асенова - старши учител, Теодора Лазарова - учител,
Иванка Костова - помощник-възпитател
 
Четвърта група "Камбанка" : 
Ася Стоянова - старши учител, Таня Савова - учител,
Петранка Мичкова - помощник-възпитател

 

Учител по музика : Петя Арабаджиева

Логопед: Цветана Филипова 

Психолог: Иванка Костова

Помощник на учителя

Помощник възпитател Деница Илиева -Рачовска

Ресурсен учител: Петя Йорданова

Завеждащ административна служба : Маргарита Чалъкова

Медицинска сестра : Мирослава Бахчеванска

Готвач Мария Петрова, помощник готвач Янка Стефанова, работник кухня Ирена Тодорова

Работник подръжка : Костадин Костадинов