Педагогически практики

Изобразително изкуство - четвъра-б група

Прилагане на нетрадиционен способ за създаване на монотипия, като използва богатството от профили на различни природни продукти. Използване оптимално формàта на нетипичното изобразително поле и творчески подход, при композиционната подредба на отпечатъците.

Женя Асенова - Старши учител