Обществен съвет и Училищно настоятелство

Обща информация

Обществен съвет

Председател : Атанас Пройчев

Представител на финансиращия орган : Магдалена Атанасова

 

Училищно настоятелство

Председател : Петя Станева-Жекова