Обществен съвет и Училищно настоятелство

Обща информация

Обществен съвет

Председател : Елена Шабан

Представител на финансиращия орган : Фиданка Кацарева, зам.-кмет ФССДЧРОСДК и резервен Гергана Златкова, зам.-кмет АПИОГРЕ в район "Централен"

 

Училищно настоятелство

Председател : Петя Станева-Жекова