Отличия на Вокалната и танцовата група 2021

Отличия на Вокалната и танцовата група 2021

Отличия на Вокалната и танцовата група 2021

https://photos.app.goo.gl/xKMamzh9R7wEUjAaA