Група "Камбанка" с Грамоти за участие в конкурс за рисунка "Моето семейство" на СНЦ "Граждани за Поморие"

Група "Камбанка" с Грамоти за участие в конкурс за рисунка "Моето семейство" на СНЦ "Граждани за Поморие"

Група "Камбанка" с Грамоти за участие в конкурс за рисунка "Моето семейство" на СНЦ "Граждани за Поморие"