Проект "С Пловдив в сърцето"

Проект "С Пловдив в сърцето"

Проект "С Пловдив в сърцето"

2019

Бенефициент на Проекта е Училищното настоятелство към ДГ "Снежанка", гр. Пловдив.

В дейностите по проекта се акцентира върху нови знания и умения за децата, обмяната на опит и добри практики, съгласуваност и подкрепа от страна на ръководствата на партньорските организации от град Пловдив ДГ "Снежанка" и читалищата НЧ "Алеко Константинов" и НЧ "Шалом Алейхим", учителите и семействата на децата от детската градина.

В етапите на проекта водещи са Читалищни общности клубове и ателиета, културни институции – Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“, Регионална Занаятчийска Камара - Пловдив (РЗК –Пловдив), Образователни институции – деца, родители, учители.

Проектните дейности и инициативи допринесоха за колорита на Програмата „Пловдив-Европейска столица на културата през 2019г.“ и обогатиха активностите с децата, гражданите и гости на града

Придобитият опит в подготовката и изпълнението на проекта подпомога ръководствата и екипите на партньорите - читалища и на детска градина, за участието им в бъдещи проекти. 

Изработените от участниците предмети, макети, костюми и аксесоари се използват след приключване на проекта, във възпитателно-образователните дейности в детската градина и в читалищата-партньори. 

Дейностите, свързани с изкуства са проведени в читалищата-партньори и на открити пространства, емблематични за град Пловдив – Стария Пловдив, Капана.