Добре дошли в приказния дворец на децата, детска градина "Снежанка", град Пловдив!

Добре дошли в приказния дворец на децата, детска градина "Снежанка", град Пловдив!

Новини


Отличия на Вокалната и танцовата група 2021

Наградите пристигнаха! Е-фест: първо място и златен медал - направление "Народно пеене", второ място - направление "Танци" Браво на децата, които представиха отлично любимата ДГ "Снежанка"! Национален конкурс "Орфееви таланти": златна лира - направление "Танци", златна лира - направление "Народно пеене" Национален

Научи повече

Проекти

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Научи повече
Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Научи повече
Проект "С Пловдив в сърцето"

Проект "С Пловдив в сърцето"

Проектът "С Пловдив в сърцето" е финансиран от ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019-ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА“ по направление „ЧИТАЛИЩА: ОБЩНОСТНО УЧАСТИЕ И ИНОВАЦИИ”

Научи повече